10. Tarla Bitkileri Kongresi:

  Değerli Katılımcılar,

  Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bilimi Derneği tarafından 10-13 Eylül 2013 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin değişik bölgelerinde Tarla Bitkileri konusunda yapılan araştırmaların sunulacağı, sonuçların değerlendirileceği ve karşılaşılan sorunların tartışılacağı Kongreye katılımlarınızı bekler, yapacağınız değerli katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 


  Türkiye 10. Tarla Bitkieri Kongresinde; Tarla Bitkilerinde Yetiştirme Teknikleri, Bitki Besleme, Gübreleme ve Sulama, Genetik ve Islah,  Biyoloji ve Fizyoloji, Biyoteknoloji, Hastalık ve Zararlılar, Mekanizasyon, Ürün Depolama, İşleme, Değerlendirme, Ekonomi ve Pazarlama konuları ele alınacak ayrıca Organik Tarım,  Tohumluk ve Teknolojisi gibi konularda sözlü ve poster bildiriler kabul edilecektir. Bildiriler aşağıda verilen ilgili konu başlıkları altında sunulacak, Panel veya Tartışma program önerileri Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve programa alınacaktır.


  Kongre Konu Başlıkları

  1. Çağrılı Bildiriler

  2. Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı

  3. Yemeklik Tane Baklagil Yetiştiriciliği ve Islahı

  4. Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

  5. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahı

  6. Çayır Mera, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

  7. Biyoteknoloji

  8. Gen Kaynakları ve Biyolojik Çeşitlilik

  9. Diğerleri (Organik Tarım, Fizyoloji vb.)